• Art. 35. doch. jst - Term...
  01.03.2024

Art. 35. dochody samorz. ter.


Terminy dokonywania wpłat przez jednostki

1.
Jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat określonych w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 91 przepis przejściowy. Od kwot niewpłaconych w tym terminie nalicza się odsetki ustalone jak dla zaległości podatkowych.
2.
Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, mimo ciążącego na niej obowiązku, nie dokonała w terminie – w całości lub w części – wpłat określonych w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw, minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania z tytułu wpłat wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych.
3.
Do wpłat określonych w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem rozdziałów 6a,7a, 9a–12 i 15.
4.
(uchylony)
5.
Do egzekucji wpłat określonych w art. 29 wpłaty gmin do budżetu państwa, art. 30 wpłaty powiatu do budżetu państwa i art. 70a wpłaty na część regionalną subwencji dla województw stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 35. Terminy dokonywania wpłat przez jednostki - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 14 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...