• Art. 70o. - Przepisy epi...
  01.03.2024

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2022.0.2267 t.j. - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Art. 70o. dochody samorz. ter.


Przepisy epizodyczne

1.
W roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego w celu wsparcia realizacji zadań otrzymują z budżetu państwa dodatkowe dochody w łącznej wysokości 14 083 303 tys. zł z tytułu subwencji ogólnej.
2.
Na dodatkowe dochody, o których mowa w ust. 1, składają się kwoty w wysokości:
1)
7 500 000 tys. zł, która podlega podziałowi w sposób określony w art. 70p przepisy epizodyczne między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r.;
2)
3 500 000 tys. zł, która podlega podziałowi w sposób określony w art. 70q przepisy epizodyczne między gminy, powiaty i województwa, w których dochody, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 110% średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;
3)
2 000 000 tys. zł, która podlega podziałowi między gminy w sposób określony w art. 70r przepisy epizodyczne;
4)
935 437 tys. zł – na zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 70s przepisy epizodyczne, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną, o której mowa w art. 92a nagroda specjalna ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
5)
147 866 tys. zł - na zwiększenie rezerwy, o której mowa w art. 28 ustalanie kwoty na część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ust. 2, w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
3.
Miastom na prawach powiatu przysługują dodatkowe dochody, o których mowa w ust. 1, wyliczone jak dla gmin i powiatów, z każdej z części ustalonej odpowiednio dla gmin i powiatów.
4.
Do podziału dodatkowych dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, przyjmuje się liczbę mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
5.
Dodatkowe dochody, o których mowa w ust. 1, przekaże jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych, przy czym przekazanie może nastąpić w ratach.
6.
O przeznaczeniu dodatkowych dochodów, o których mowa w ust. 1, decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 70o. Przepisy epizodyczne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...