• Ustawa o dochodach jednos...
  01.03.2024

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2022.0.2267 t.j. - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. poz. 1112 i poz. 1304): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. poz. 329, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. poz. 414, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. poz. 84, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. poz. 1079, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. poz. 679, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. poz. 1440 oraz z 2003 r. poz. 1304 i poz. 1452): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. poz. 514, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. poz. 889, z późn. zm.16): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. poz. 1504): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. poz. 593, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. poz. 543, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. poz. 780, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. poz. 578 oraz z 2003 r. poz. 1152): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. poz. 136, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. poz. 948, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. poz. 734 oraz z 2002 r. poz. 1826): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 i Nr 170, poz. 1652): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...