• Art. 14. dor.pod. - Rejes...
  14.04.2024

Art. 14. dor. podatkowe


Rejestr osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

1.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych prowadzi rejestr osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, zwany dalej „rejestrem”.
2.
Wpis do rejestru jest dokonywany na wniosek osoby prawnej spełniającej warunki, o których mowa w art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego, ust. 1 pkt 1 albo 3. Do złożenia wniosku jest obowiązany organ zarządzający osoby prawnej.
3.
Wniosek osoby prawnej o dokonanie wpisu do rejestru zawiera:
1)
pełną i skróconą firmę (nazwę) osoby prawnej, adres jej siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2)
formę organizacyjno-prawną;
3)
nazwiska, imiona i adresy oraz numery identyfikacji podatkowej (NIP) albo inne numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadane w państwie pochodzenia wspólników (akcjonariuszy), członków zarządów oraz organów nadzoru spółek, o których mowa w art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego, ust. 1 pkt 3;
4)
nazwiska, imiona i adresy oraz numery identyfikacji podatkowej (NIP) albo inne numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadane w państwie pochodzenia członków organów zarządzających osób prawnych, o których mowa w art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego, ust. 1 pkt 1;
5)
odpis umowy spółki albo statutu;
6)
aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego.
4.
Wpis do rejestru zawiera następujące dane:
1)
numer i datę wpisu do rejestru;
2)
pełną i skróconą firmę (nazwę) osoby prawnej oraz adres jej siedziby.
5.
Osoba prawna wpisana do rejestru jest obowiązana zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych określonych w ust. 3 pkt 1 – 4 oraz zmianach umowy spółki albo statutu w zakresie dotyczącym warunków wykonywania doradztwa podatkowego określonych w art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego, ust. 1 pkt 1 albo 3, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
6.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty wpisane do rejestru warunków wykonywania doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 4 inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego, ust. 1 pkt 1 lub 3. Spełnienie tych warunków ustala się na podstawie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub odpisu umowy spółki bądź statutu.
7.
Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Art. 14. Rejestr osób prawnych uprawnionych do wykonywani... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...