• Art. 4. dor.pod. - Inne p...
  14.04.2024

Ustawa o doradztwie podatkowym

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2021.0.2117 t.j. - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

Art. 4. dor. podatkowe


Inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego

1.
Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 czynności doradztwa podatkowego ust. 1 pkt 1 i 4, są również:
1)
organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia lub izby gospodarcze, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków;
2)
firmy audytorskie uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych;
3)
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, które spełniają łącznie następujące warunki:
a) większość członków zarządu stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym,
b) większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach nadzoru przysługuje doradcom podatkowym,
c) w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne,
d) zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki.
4)
(uchylony)
2.
Podmioty wymienione w ust. 1 wykonują czynności, o których mowa w art. 2 czynności doradztwa podatkowego ust. 1 pkt 1 i 4, wyłącznie przez doradców podatkowych, radców prawnych lub biegłych rewidentów zatrudnionych w tych podmiotach. Przepis art. 3 podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3.
Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 czynności doradztwa podatkowego ust. 1 pkt 5, są również podmioty wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3, przy czym wykonywanie tych czynności następuje wyłącznie przez doradców podatkowych lub biegłych rewidentów zatrudnionych w tych podmiotach.
Art. 4. Inne podmioty uprawnione do zawodowego wykonywani... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...