• Art. 56. dor.pod. - Zadan...
  15.04.2024

Ustawa o doradztwie podatkowym

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2021.0.2117 t.j. - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

Art. 56. dor. podatkowe


Zadania Krajowej Rady Doradców Podatkowych

1.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych kieruje, w zakresie swoich zadań, działalnością samorządu w okresach między Krajowymi Zjazdami Doradców Podatkowych.
2.
Do zadań Krajowej Rady Doradców Podatkowych należy:
1)
zwoływanie Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych;
2)
zapewnienie wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych;
3)
reprezentowanie doradców podatkowych;
4)
opracowywanie rocznych planów finansowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz sprawozdań z ich wykonania;
5)
podejmowanie decyzji w sprawach wpisu na listę i skreślania z niej;
5a)
podejmowanie decyzji w sprawach wpisu do rejestru oraz skreślenia z rejestru;
6)
delegowanie członków Komisji Egzaminacyjnej;
7)
opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa podatkowego i przedstawianie wniosków w tym zakresie;
8)
prowadzenie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i 44a, oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
9)
wykonywanie innych zadań.
Art. 56. Zadania Krajowej Rady Doradców Podatkowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...