• Art. 1. - Zakres ustawy
  16.06.2024

Ustawa o dowodach osobistych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.06.2024

Dz.U.2022.0.671 t.j. - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Art. 1. dow. osob.


Zakres ustawy

Ustawa określa:
1)
osoby uprawnione lub obowiązane do posiadania dowodu osobistego;
2)
zakres danych zawartych w dowodzie osobistym;
2a)
zasady funkcjonowania warstwy elektronicznej dowodu osobistego;
3)
(uchylony)
4)
zasady wydawania dowodu osobistego;
5)
zasady wymiany i unieważniania dowodu osobistego;
6)
zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz zasady prowadzenia tego rejestru;
7)
zasady postępowania z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi;
8)
zasady udostępniania danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
9)
kompetencje ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw informatyzacji, wojewodów, organów gmin oraz konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie spraw, o których mowa w pkt 4–8.
Art. 1. Zakres ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...