• Art. 12a. - Warstwa elek...
  25.05.2024

Art. 12a. dow. osob.


Warstwa elektroniczna dowodu

1.
Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:
1)
dane dotyczące osoby oraz dane dotyczące dowodu osobistego wraz z danymi je uwierzytelniającymi:
a) nazwisko,
b) imię (imiona),
c) nazwisko rodowe,
d) imiona rodziców,
e) datę i miejsce urodzenia,
f) płeć,
g) numer PESEL,
h) obywatelstwo,
i) dane biometryczne:
– wizerunek twarzy,
– odciski palców,
j) serię i numer dowodu osobistego,
k) datę wydania dowodu osobistego,
l) datę ważności dowodu osobistego,
m) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty;
2)
certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie;
3)
certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu;
4)
certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie;
5)
przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zgodnego z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.
1a.
W warstwie elektronicznej dowodu osobistego wydanego osobie:
1)
która nie ukończyła 12. roku życia,
2)
od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,
3)
od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe
– nie zamieszcza się odcisków palców.
2.
Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
3.
Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która:
1)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu;
2)
ukończyła 13. rok życia i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyrazili jedno z rodziców, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 składanie wniosku o wydanie dowodu ust. 3, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba;
3)
ukończyła 13. rok życia, jeżeli osoba ta przed upływem ważności dowodu osobistego wydawanego na okres 12 miesięcy osiągnie pełną zdolność do czynności prawnych, i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyrazili jedno z rodziców, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 składanie wniosku o wydanie dowodu ust. 3, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba.
4.
Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Art. 12a. Warstwa elektroniczna dowodu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...