• Art. 12f. - Data okresu ...
  01.10.2023

Art. 12f. dow. osob.


Data okresu ważności certyfikatu podpisu, identyfikacji i uwierzytelnienia oraz potwierdzenia obecności

1.
Data końca okresu ważności certyfikatu podpisu osobistego, certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu potwierdzenia obecności jest tożsama z datą ważności dowodu osobistego, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 12g unieważnianie certyfikatów.
2.
W przypadku dowodu osobistego wydanego osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, datą początkową ważności certyfikatu podpisu osobistego jest data ukończenia 18. roku życia przez posiadacza dowodu osobistego.
Art. 12f. Data okresu ważności certyfikatu podpisu, ident... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...