• Art. 12h. - Właściwość o...
  01.10.2023

Art. 12h. dow. osob.


Właściwość organu w sprawach wydawania certyfikatów i zapewnienia ich weryfikacji

Minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje certyfikaty, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1 pkt 2–4, oraz zapewnia możliwość ich weryfikacji.
Art. 12h. Właściwość organu w sprawach wydawania certyfik... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...