• Art. 12j. - Rozporządzen...
  22.06.2024

Art. 12j. dow. osob.


Rozporządzenie w sprawie wymagań dla warstwy elektronicznej dowodu i trybu postepowania z certyfikatami

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego,
2)
sposób używania certyfikatów, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1 pkt 2–4,
3)
sposób przekazywania i używania kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego,
4)
sposób i tryb zawieszania, cofania zawieszenia oraz unieważniania certyfikatów, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1 pkt 2–4,
5)
wzór zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1 pkt 2–4,
(Art. 12j pkt 5 z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych zostanie uchylony:
5) (uchylony)
6)
wzór zaświadczenia potwierdzającego zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1 pkt 2–4
– kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania dowodów osobistych, zapewnienia ochrony interesów posiadaczy dowodów osobistych oraz uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, a także zapewnienia prawidłowości dokonywania zgłoszeń zawieszenia i cofania zawieszenia certyfikatów, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1 pkt 2–4.
Art. 12j. Rozporządzenie w sprawie wymagań dla warstwy el... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...