• Art. 48a. - Zgłoszenie p...
  13.07.2024

Ustawa o dowodach osobistych

Stan prawny aktualny na dzień: 13.07.2024

Dz.U.2022.0.671 t.j. - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Art. 48a. dow. osob.


Zgłoszenie posiadacza dowodu osobistego o nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych w celu unieważnienia dowodu osobistego

1.
Posiadacz dowodu osobistego, w przypadku podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.
2.
Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
3.
Przepisy art. 47 zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu ust. 2, 4 i 4a stosuje się odpowiednio.
4.
Formularz, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
dane, o których mowa w art. 28 wymogi formalne wniosku o wydanie dowodu pkt 1–6, oraz dane, o których mowa w art. 12 warstwa graficzna dowodu ust. 1 pkt 2 lit. a i b;
2)
własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.
5.
(uchylony)

Art. 48a z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych otrzymuje następujące brzmienie:
1.
Posiadacz dowodu osobistego, w przypadku podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.
2.
Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
3. Przepisy art. 47 zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu ust. 1a, 2, 4 i 4a stosuje się odpowiednio.
4.
Formularz, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
dane, o których mowa w art. 28 wymogi formalne wniosku o wydanie dowodu pkt 1–6, oraz dane, o których mowa w art. 12 warstwa graficzna dowodu ust. 1 pkt 2 lit. a i b;
2) podpis złożony w sposób, o którym mowa w art. 24 wniosek o wydanie dowodu ust. 3 albo kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.
5.
(uchylony)
Art. 48a. Zgłoszenie posiadacza dowodu osobistego o nieup... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...