• Art. 51. - Właściwość or...
  23.02.2024

Art. 51. dow. osob.


Właściwość organów w sprawach unieważnienia dowodu osobistego

1.
Organem właściwym do unieważnienia dowodu osobistego jest:
1)
organ gminy, do którego zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego lub do którego został przekazany znaleziony dowód osobisty;
1a)
organ gminy, do którego zgłoszono podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a zgłoszenie posiadacza dowodu osobistego o nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych w celu unieważnienia dowodu osobistego ust. 1;
2)
organ gminy, który wystawił dowód osobisty – w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 32 odmowa wydania dowodu, jeżeli zdarzenia te wystąpiły przed przekazaniem dowodu osobistego wnioskodawcy;
3)
organ gminy, który wydał dowód osobisty – gdy osoba obowiązana nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w art. 46 przesłanki wydania nowego dowodu ust. 1 pkt 2;
4)
organ gminy wydający nowy dowód osobisty – w pozostałych przypadkach;
5)
minister właściwy do spraw informatyzacji – w przypadkach, o których mowa w art. 47 zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu ust. 3a i 9;
6)
organ gminy, który otrzymał orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego;
7)
organ gminy lub minister właściwy do spraw wewnętrznych – w przypadku wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.
2.
Dowód osobisty podlega unieważnieniu z mocy prawa na podstawie przekazanych przez rejestr PESEL do Rejestru Dowodów Osobistych informacji o utracie obywatelstwa polskiego lub zgonie posiadacza dowodu osobistego lub w wyniku unieważnienia certyfikatów, o których mowa w art. 12a warstwa elektroniczna dowodu ust. 1 pkt 2–4, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 12g unieważnianie certyfikatów ust. 3.
Art. 51. Właściwość organów w sprawach unieważnienia dowo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...