• Art. 52. - Stwierdzenie ...
  01.10.2023

Art. 52. dow. osob.


Stwierdzenie nieważności dowodu

1.
Stwierdza się nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane.
2.
Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3.
Decyzja, o której mowa w ust. 2, wydana w pierwszej instancji jest ostateczna.
4.
(uchylony)
Art. 52. Stwierdzenie nieważności dowodu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...