• Art. 53a. - Dowody osobi...
  01.10.2023

Ustawa o dowodach osobistych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2022.0.671 t.j. - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Art. 53a. dow. osob.


Dowody osobiste podlegające zniszczeniu

1.
Zniszczeniu podlegają unieważnione dowody osobiste, w szczególności:
1)
nieprzekazane ich posiadaczom w związku z wymianą dokumentu lub nieprzekazane członkom najbliższej rodziny zgłaszającym zgon posiadacza dowodu osobistego;
2)
przekazane do organu gminy w przypadkach, o których mowa w art. 49 obowiązki znalazcy cudzego dowodu;
3)
nieodebrane przez posiadaczy przed upływem okresu ważności dokumentu.
2.
Zniszczeniu podlegają również uszkodzone lub wybrakowane z powodu błędnej personalizacji blankiety dowodów osobistych.
3.
Do zniszczenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) dotyczące brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
Art. 53a. Dowody osobiste podlegające zniszczeniu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...