• Art. 54. - Rozporządzeni...
  25.05.2024

Art. 54. dow. osob.


Rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego i wniosku o jego wydanie

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór dowodu osobistego,
2)
sposób oznaczania w dowodzie osobistym informacji o braku podpisów,
3)
sposób pobierania odcisków palców,
4)
wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego,
5)
szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku,
6)
szczegółowe wymogi dotyczące załączników dołączanych do wniosku składanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej,
7)
sposób postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a zgłoszenie posiadacza dowodu osobistego o nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych w celu unieważnienia dowodu osobistego ust. 1, unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego,
8)
sposób postępowania przy odbiorze dowodu osobistego,
9)
wzór formularza odbioru dowodu osobistego,
10)
wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
11)
wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
12)
wzór formularza zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
13)
sposób fizycznego anulowania unieważnionego dowodu osobistego,
14)
tryb przekazywania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do organu gminy, który wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia albo przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
15)
wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego
– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności, prawidłowości i bezpieczeństwa wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych przy wykorzystaniu danych, o których mowa w ustawie, oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia szerokiej dostępności wzorów dokumentów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

(Art. 54 z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych otrzyma następujące brzmienie:
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór dowodu osobistego,
2)
sposób oznaczania w dowodzie osobistym informacji o braku podpisów,
3)
sposób pobierania odcisków palców,
4) (uchylony)
5)
szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku,
6) szczegółowe wymogi dotyczące załączników do wniosku składanego w sposób, o którym mowa w art. 24 wniosek o wydanie dowodu ust. 2a.
7)
sposób postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a zgłoszenie posiadacza dowodu osobistego o nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych w celu unieważnienia dowodu osobistego ust. 1, unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego,
8)
sposób postępowania przy odbiorze dowodu osobistego,
9) (uchylony)
10)
wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
11) (uchylony)
12)
wzór formularza zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
13)
sposób fizycznego anulowania unieważnionego dowodu osobistego,
14)
tryb przekazywania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do organu gminy, który wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia albo przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
15)
wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego
– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności, prawidłowości i bezpieczeństwa wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych przy wykorzystaniu danych, o których mowa w ustawie, oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia szerokiej dostępności wzorów dokumentów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Art. 54. Rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...