• Art. 56b. - Błąd lub bra...
  01.10.2023

Ustawa o dowodach osobistych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2022.0.671 t.j. - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Art. 56b. dow. osob.


Błąd lub brak danych w Rejestrze Dowodów Osobistych

W przypadku stwierdzenia błędu lub braku danych w Rejestrze Dowodów Osobistych w odniesieniu do danych, o których mowa w art. 56 dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych ust. 1 pkt 2–4 i 6, organy według swojej właściwości przekazują niezwłocznie informację o potrzebie ich sprostowania lub uzupełnienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Art. 56b. Błąd lub brak danych w Rejestrze Dowodów Osobis... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...