• Art. 65. - Organy udostę...
  01.10.2023

Ustawa o dowodach osobistych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2022.0.671 t.j. - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Art. 65. dow. osob.


Organy udostępniające dane z Rejestru Dowodów Osobistych

1.
Dane z Rejestru Dowodów Osobistych, z wyłączeniem danych biometrycznych w zakresie odcisków palców, udostępniają minister właściwy do spraw informatyzacji oraz organy gmin.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia:
1)
w trybie pełnej teletransmisji danych;
2)
w trybie ograniczonej teletransmisji danych.
3)
(uchylony)
3.
Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.
Art. 65. Organy udostępniające dane z Rejestru Dowodów Os... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...