• Art. 66. - Udostępnianie...
  22.02.2024

Ustawa o dowodach osobistych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2022.0.671 t.j. - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Art. 66. dow. osob.


Udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych

1.
W trybie pełnej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych.
2.
Udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych odbywa się na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na jednorazowy wniosek złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione zakresem wykonywanych zadań, po spełnieniu następujących wymogów:
1)
posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;
2)
posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.
3.
Do korzystania z danych udostępnianych w trybie pełnej teletransmisji danych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, są uprawnieni:
1)
organy prokuratury;
2)
organy Policji;
3)
Komendant Główny Straży Granicznej;
3a)
Komendant Straży Marszałkowskiej;
3b)
Komendant Służby Ochrony Państwa;
3c)
Inspektor Nadzoru Wewnętrznego;
4)
Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
5)
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
6)
organy Krajowej Administracji Skarbowej;
7)
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
8)
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
9)
Szef Agencji Wywiadu;
10)
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
11)
Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
12)
(uchylony)
13)
minister właściwy do spraw finansów publicznych;
13a)
Minister Sprawiedliwości;
13b)
sądy;
14)
organy informacji finansowej;
15)
inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz strażnicy gminni (miejscy);
16)
spółka, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 i 1723)..
4.
(uchylony)
Art. 66. Udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...