• Ustawa o dowodach osobist...
  23.05.2024

Ustawa o dowodach osobistych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2022.0.671 t.j. - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. poz. 153): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. poz. 1635, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...