• Ustawa o dowodach osobist...
  27.07.2021

Ustawa o dowodach osobistych

Stan prawny aktualny na dzień: 27.07.2021

Dz.U.2021.0.816 t.j. - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Obserwuj akt

Rozdział 9. Przepisy karne

Kto:
1)
uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
2)
zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
3)
nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,
podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.
Orzekanie w sprawach określonych w art. 79 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. U. z 2021 r. poz. 457).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...