• Art. 13k. drogi publ. - K...
  01.08.2021

Ustawa o drogach publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.08.2021

Dz.U.2021.0.1376 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Art. 13k. drogi publ.


Kary pieniężne za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd

1.
Za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13 opłaty za korzystanie z dróg publicznych ust. 1 pkt 3, wymierza się karę pieniężną w wysokości:
1)
500 zł – w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy;
2)
1500 zł – w pozostałych przypadkach.
2.
Za naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 13i technologie w systemach elektronicznego poboru opłat:
1)
ust. 4a,
2)
ust. 4b, jeśli skutkuje ono uiszczeniem opłaty w niepełnej wysokości
– wymierza się karę pieniężną.
2a.
Za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13ia rejestracja w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną ust. 1
– wymierza się karę pieniężną w wysokości 1500 zł.
2b.
Za podanie niezgodnych ze stanem faktycznym danych, o których mowa w:
1)
art. 13ia rejestracja w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną ust. 5 pkt 1 i 2
– wymierza się karę pieniężną w wysokości 500 zł;
2)
art. 13ia rejestracja w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną ust. 5 pkt 3 i art. 13ib obowiązek uzupełnienia rejestru uiszczających opłatę elektroniczną ust. 1 pkt 1 i 3
– wymierza się karę pieniężną w wysokości 1500 zł.
2c.
Za niedołączenie dokumentów, o których mowa w art. 13ia rejestracja w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną ust. 7
– wymierza się karę pieniężną w wysokości 1000 zł.
2d.
Za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13ia rejestracja w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną ust. 10 i art. 13ib obowiązek uzupełnienia rejestru uiszczających opłatę elektroniczną ust. 2
– wymierza się karę pieniężną w wysokości 1000 zł.
3.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, wymierza się w wysokości:
1)
250 zł – w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy;
2)
750 zł – w pozostałych przypadkach.
4.
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 2a–2d, wymierza się właścicielowi albo posiadaczowi albo użytkownikowi pojazdu, albo korzystającemu z drogi w przypadku, o którym mowa w art. 13ia rejestracja w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną ust. 19.
5.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wymierza się kierującemu pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 13 opłaty za korzystanie z dróg publicznych ust. 1 pkt 3.
6.
Na podmiot, o którym mowa w:
1)
ust. 4, nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna za poszczególne naruszenia, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt 2 i ust. 2a–2d, dotyczące danego pojazdu samochodowego,
2)
ust. 5, nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna za naruszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1
– stwierdzone w trakcie jednej doby.
7.
Za dobę, w rozumieniu ust. 6, uznaje się okres od godziny 000 do godziny 2400 w danym dniu.
8.
Kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie nakłada się jeśli naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13 opłaty za korzystanie z dróg publicznych ust. 1 pkt 3, jest wynikiem naruszenia przez kierującego pojazdem samochodowym obowiązku, o którym mowa w art. 13i technologie w systemach elektronicznego poboru opłat ust. 4a.
8a.
Kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej w trybie przedpłaty, nie wymierza się, jeśli do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS zostały przekazane dane geolokalizacyjne, a właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu uiścił opłatę elektroniczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu. Informacje o wysokości nieuiszczonej opłaty elektronicznej, są dostępne za pośrednictwem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.
8b.
Przepisu ust. 8a nie stosuje się, jeśli do ujawnienia naruszenia doszło w wyniku kontroli, o której mowa w art. 13l kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, po zatrzymaniu pojazdu podczas przejazdu po drodze określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha opłata elektroniczna za przejazd drogą krajową ust. 6.
8c.
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2a–2d, wymierza się w wysokości 500 zł, jeśli korzystający z dróg, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu zgłosił do rejestru uiszczających opłatę elektroniczną wyłącznie samochody osobowe o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
9.
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1–2d, nakłada się w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 13k. Kary pieniężne za naruszenie obowiązku uiszczen... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...