• Art. 16s. - Umowa na świ...
  01.08.2021

Ustawa o drogach publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.08.2021

Dz.U.2021.0.1376 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Art. 16s. drogi publ.


Umowa na świadczenie usług EETS lub pobieranie opłat

1.
Umowę, o której mowa w art. 16e warunki świadczenia usługi EETS ust. 1 pkt 1 oraz art. 16h świadczenie usługi EETS przez dostawcę z siedzibą poza RP pkt 1, zawiera się na podstawie warunków ogólnych określonych w informacji o obszarze EETS, o której mowa w art. 16o obowiązki podmiotu pobierającego opłaty z wykorzystaniem systemów elektronicznego poboru opłat pkt 3 lit. c. Umowa może zawierać także warunki szczególne.
2.
Umowa, o której mowa w art. 16e warunki świadczenia usługi EETS ust. 1 pkt 1 oraz art. 16h świadczenie usługi EETS przez dostawcę z siedzibą poza RP pkt 1, powinna określać co najmniej:
1)
zasady i sposób dostarczenia wykazu, o którym mowa w art. 16l urządzenie na potrzeby pobierania opłat ust. 4;
2)
stałe opłaty nałożone na dostawców EETS odzwierciedlające koszty zapewnienia, obsługi i utrzymania systemu umożliwiającego świadczenie usługi EETS ponoszone przez podmiot pobierający opłaty na obszarze poboru opłat, w przypadku gdy koszty te nie są wliczone w opłatę;
3)
zasady wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 16t wynagrodzenie dla dostawcy EETS wypłacane przez podmiot pobierający opłaty, o ile jest przewidziane;
4)
podział obowiązków i wynikających z nich ryzyk związanych z zapewnieniem działania systemu elektronicznego poboru opłat;
4a)
zasady współpracy, o której mowa w art. 16i obowiązki dostawcy EETS ust. 1 pkt 4;
5)
formę i zasady ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 16k obowiązek zabezpieczenia przez dostawcę EETS należności z tytułu opłat, oraz korzystania z niego przez podmiot pobierający opłaty, a także zasady jego zwrotu;
6)
formy i tryb sprawdzania sposobu świadczenia usługi EETS, o którym mowa w art. 16q uprawnienia podmiotu pobierającego opłaty z wykorzystaniem systemów elektronicznego poboru opłat, ustalone z uwzględnieniem art. 5 drogi krajowe ust. 6 decyzji 2009/750/WE;
7)
skutki nienależytego wykonania i niewykonania obowiązków umownych, w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia;
8)
warunki rozwiązania i wypowiedzenia umowy, w szczególności w przypadku wykreślenia dostawcy EETS z rejestru EETS albo odpowiedniego rejestru w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej;
9)
zasady wzajemnych rozliczeń w razie rozwiązania i wypowiedzenia umowy, w szczególności w przypadku wykreślenia dostawcy EETS z rejestru EETS albo odpowiedniego rejestru w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Art. 16s. Umowa na świadczenie usług EETS lub pobieranie ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...