• Art. 109. - Zmiana wpisu...
  20.05.2024
Obserwuj akt

Art. 109. dział. lecznicza


Zmiana wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

1.
Organ prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 106 prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ust. 1 pkt 1, dokonuje zmiany wpisu do rejestru polegającej na wykreśleniu zakładu leczniczego w przypadkach, o których mowa w art. 108 odmowa wpisu i wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ust. 2 pkt 3 i 4, dotyczących wyłącznie tego zakładu leczniczego.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie w odniesieniu do podmiotu leczniczego prowadzącego więcej niż jeden zakład leczniczy.
3.
Zmiana, o której mowa w ust. 1, następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
4.
Przepis art. 108 odmowa wpisu i wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 109. Zmiana wpisu do rejestru podmiotów wykonujących... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...