• Art. 37. - Podmioty lecz...
  12.04.2024
Obserwuj akt

Art. 37. dział. lecznicza


Podmioty lecznicze podlegające szczególnym regulacjom

1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
Do jednostki służby medycyny pracy Służby Więziennej przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470 oraz z 2023 r. poz. 240, 347 i 641) oraz przepisów wydanych na ich podstawie, z tym że przepisów art. 17 wymogi wobec podmiotu leczniczego ust. 1 pkt 4, art. 25 obowiązek zawarcia i zakres umowy ubezpieczenia, art. 30 transport sanitarny pacjenta na koszt gminy, art 44–49 i art. 50 normy zatrudnienia pielęgniarek przez podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą ust. 1–3a oraz przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II nie stosuje się.
4.
Do podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości dla osób pozbawionych wolności przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 127 oraz z 2022 r. poz. 2600) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, z tym że przepisów art. 17 wymogi wobec podmiotu leczniczego ust. 1 pkt 4, art. 25 obowiązek zawarcia i zakres umowy ubezpieczenia, art. 30 transport sanitarny pacjenta na koszt gminy, art. 34 czasowe zaprzestanie działalności leczniczej, art. 35 czasowe zaprzestanie działalności leczniczej bez zachowania trybu nakazanego ustawą, art 44–46, art. 48 rada społeczna, art. 49 konkursy na stanowiska w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą i art. 50 normy zatrudnienia pielęgniarek przez podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą ust. 1–3a oraz przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II nie stosuje się.
5.
Do podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej, utworzonych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, przepisów art. 49 konkursy na stanowiska w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą nie stosuje się.
5a.
Do podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej, utworzonych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przepisów art. 35 czasowe zaprzestanie działalności leczniczej bez zachowania trybu nakazanego ustawą i art. 50 normy zatrudnienia pielęgniarek przez podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą oraz przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II nie stosuje się.
6.
Do podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641), z tym że przepisów art. 35 modele przebiegu służby, zasady wyznaczania na stanowiska służbowe, art 48–50 oraz przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II nie stosuje się.
7.
Do podmiotów leczniczych w formie jednostki wojskowej przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny i ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, z tym że przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 24 ust. 1 pkt 11, art. 25 , art. 29 , art. 30 , art 34–36, art. 44 , art. 45 , art. 46 ust. 2–4, art 48–50, przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II oraz przepisów działu IV nie stosuje się.
Art. 37. Podmioty lecznicze podlegające szczególnym regul... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...