• Ustawa o działalności lob...
  14.06.2024

Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2017.0.248 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Obserwuj akt

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. poz. 2199, z 2004 r. poz. 1202 i poz. 2135 oraz z 2005 r. poz. 446) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. poz. 199 poz. 717, z póżn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. poz. 1548, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Akt został ogłoszony 06.09.2005 r. - Dz.U.z 2005 r. poz. 1414]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...