• Art. 18. - Sprawozdanie ...
  21.02.2024

Art. 18. wolont.


Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

1.
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
2.
Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
3.
Organ administracji publicznej może wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
4.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 3, zawiera:
1)
szczegółowy opis wykonania zadania publicznego, z uwzględnieniem osiągniętych celów oraz zrealizowanych działań;
2)
zestawienie wydatków poniesionych na wykonanie zadania publicznego wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
3)
informację o poniesionych nakładach na wykonanie zadania publicznego z podziałem na wkład osobowy i rzeczowy.
5.
Sprawozdanie sporządzane przez operatora projektu zawiera dodatkowe informacje o realizatorach projektów oraz projektach realizowanych w ramach zleconych zadań, dotyczące:
1)
nazw i adresów siedzib realizatorów projektów;
2)
zrealizowanego zakresu rzeczowego projektów;
3)
terminów realizacji projektów;
4)
wysokości środków przekazanych na wykonanie poszczególnych projektów;
5)
wysokości środków wykorzystanych na realizację poszczególnych projektów.
Art. 18. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...