• Art. 19b. - Wniosek o re...
  24.02.2024

Art. 19b. wolont.


Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

1.
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:
1)
działalności, o której mowa w art. 4 sfera zadań publicznych ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
2)
działalności, o której mowa w art. 4 sfera zadań publicznych ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;
3)
edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 sfera zadań publicznych ust. 1 pkt 14;
4)
działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 sfera zadań publicznych ust. 1 pkt 17 i 19;
5)
ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 sfera zadań publicznych ust. 1 pkt 18;
6)
porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 sfera zadań publicznych ust. 1 pkt 20;
7)
rewitalizacji, o której mowa w art. 4 sfera zadań publicznych ust. 1 pkt 32a.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 19b. Wniosek o realizację zadania publicznego w rama... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...