• Art. 22a. - Ponowne uzys...
  28.02.2024

Art. 22a. wolont.


Ponowne uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego

1.
W przypadku wykreślenia organizacji pożytku publicznego albo informacji o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20 wymogi wobec podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, z Krajowego Rejestru Sądowego organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 pkt 1 lub 4 może ponownie uzyskać status organizacji pożytku publicznego:
1)
po złożeniu wniosku o wpis, jeżeli wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło:
a) na podstawie wniosku organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 pkt 1 lub 4,
b) z urzędu na podstawie art. 22 uzyskanie lub utrata statusu organizacji pożytku publicznego ust. 5, a właściwy sąd prawomocnie uchylił, stwierdził nieważność lub ustalił nieistnienie uchwały organu organizacji pożytku publicznego o otwarciu likwidacji albo uchylił postępowanie upadłościowe wobec organizacji pożytku publicznego;
2)
po upływie 2 lat od dnia wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli wykreślenie nastąpiło:
a) na wniosek Dyrektora Narodowego Instytutu,
b) z urzędu przez właściwy sąd rejestrowy w przypadkach innych niż określone w pkt 1 lit. b.
2.
Przepisy art. 20 wymogi wobec podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i art. 22 uzyskanie lub utrata statusu organizacji pożytku publicznego stosuje się odpowiednio.
Art. 22a. Ponowne uzyskanie statusu organizacji pożytku p... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...