• Art. 41l. - Zadania pełn...
  30.09.2023

Art. 41l. wolont.


Zadania pełnomocnika wojewody do spraw społeczeństwa obywatelskiego

Do zadań pełnomocnika wojewody do spraw społeczeństwa obywatelskiego należy:
1)
monitorowanie wdrażania programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz programów, o których mowa w art. 5b program współpracy organu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ust. 1;
2)
koordynowanie współpracy jednostek administracji rządowej w województwie z organizacjami pozarządowymi, które zgodnie z zakresem swoich zadań statutowych działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Art. 41l. Zadania pełnomocnika wojewody do spraw społecze... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...