• Art. 5b. - Program współ...
  05.02.2023

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stan prawny aktualny na dzień: 05.02.2023

Dz.U.2022.0.1327 t.j. - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 5b. wolont.


Program współpracy organu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

1.
Minister lub wojewoda przyjmują, w drodze zarządzenia, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, roczny lub wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 na okres nie dłuższy niż 5 lat.
2.
Przepisy art. 5a program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ust. 1 zdanie 2 i ust. 4 stosuje się odpowiednio.
3.
Organ administracji rządowej nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Art. 5b. Program współpracy organu z organizacjami pozarz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...