• Ustawa o emeryturach i re...
  29.02.2024

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2023.0.1251 t.j. - Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rozdział 3. Przepisy końcowe i uchylające

Tracą moc:
1)
art. 2 pkt 1 lit. a i e, art. 3 , art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 6, art. 6 pkt 1, art. 7 ust. 1, ust. 2 pkt 3 i ust. 3, art. 9 , art. 10 , art. 11 , art. 12 , art. 13 , art. 17 , art. 18 , art. 19 pkt 1 i art. 20 ustawy z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. poz. 145, z późn. zm.);
2)
art. 6 ust. 1 pkt 4 i 7, ust. 2 pkt 3, art 15-18, art. 24 , art. 33 ust. 1-3 i art. 41 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1995 r. poz. 333 i 617, z 1996 r. poz. 461, z 1997 r. poz. 153 oraz z 1998 r. poz. 887);
3)
art. 1 , art. 2 , art. 3 pkt 3, 5 i 9, ust. 2 pkt 3 i ust. 3, art 13-16, art 18-20, art. 22 , art. 25 , art. 26 , art. 28 dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. poz. 135, z 1989 r. poz. 190, z 1990 r. poz. 206, z 1995 r. poz. 17, z 1996 r. poz. 461 oraz z 1997 r. poz. 153);
4)
art. 5 pkt 4 i 7, art. 9 , art. 11 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, art. 12 , art. 15 ust. 2 i 3, art. 16 , art. 17 , art. 21 , art. 29 , art. 31 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. poz. 250, z późn. zm.);
5)
ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. poz. 267, z późn. zm.);
6)
ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1995 r. poz. 154, z 1997 r. poz. 153 oraz z 1998 r. poz. 473);
7)
ustawa z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. poz. 99, z 1985 r. poz. 85, z 1990 r. poz. 206, z 1997 r. poz. 272 oraz z 1998 r. poz. 431);
8)
art. 7 ust. 1 pkt 4 i 7, ust. 2 pkt 3, art. 11 , art. 12 pkt 3, art. 17 , art. 21 , art. 22 , art. 24 , art. 25 , art. 33 , art. 34 , art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych (Dz. U. poz. 156, z późn. zm.);
9)
ustawa z dnia 7 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 450, z późn. zm.);
10)
art 2-4 ustawy z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 385 oraz z 1997 r. poz. 164);
11)
ustawa z dnia 25 października 1996 r. o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 636).
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z tym że art. 182 wnioski o emeryturę ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.12.1998 r. - Dz.U. z 1998 r. poz. 1118]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...