• Art. 6. - Odesłanie do p...
  29.03.2023

Ustawa o emeryturach kapitałowych

Stan prawny aktualny na dzień: 29.03.2023

Dz.U.2018.0.926 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych

Obserwuj akt

Art. 6. emer. kap.


Odesłanie do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do emerytur kapitałowych stosuje się odpowiednio:
1)
art. 2a zasada równego traktowania, art. 80 obowiązki ubezpieczonych pkt 1-4, art. 81 wyłączenie stosowania przepisu pkt 1, art. 82 przesłanki wstrzymania wypłaty świadczenia na skutek utrudniania wyjaśnienia, art. 83 decyzje Zakładu w sprawach indywidualnych, art. 83b postanowienia uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego a decyzje Zakładu, art. 84 zwrot nienależnie pobranych świadczeń ust. 1, 4-8e i 11 oraz art. 85 odsetki w razie zwłoki Zakładu w przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
2)
art. 100 powstanie prawa do świadczeń, art. 101 ustanie prawa do świadczeń, art. 103a zawieszenie prawa do emerytury, art. 114 nowe dowody mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość, art. 115 właściwość organów w sprawach wydawania decyzji w sprawach świadczeń oraz wypłat świadczeń, art. 116 wszczęcie postępowania ust. 1b, 1c, 1d i 2, art. 118 decyzja w sprawie ustalenia prawa do świadczenia, art. 121 opłaty za wyciągi i dokumenty, art. 122 obowiązki organów administracji rządowej, samorządowej i pracodawców ust. 1, art. 124 odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, art 128-130, art. 132 wypłata świadczenia uprawnionemu zamieszkałemu za granicą, art 133-144 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Art. 6. Odesłanie do przepisów ustawy o systemie ubezpiec... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...