• Ustawa o emeryturach kapi...
  20.04.2024

Ustawa o emeryturach kapitałowych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2018.0.926 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych

Obserwuj akt

Rozdział 2. Rodzaje emerytur kapitałowych i zasady nabywania prawa do tych emerytur

1.
Ze środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a subkonto w ramach konta ubezpieczonego ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanym dalej "subkontem", przysługuje okresowa emerytura kapitałowa.
2.
Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego do ukończenia 65. roku życia.
2a.
(uchylony)
3.
Okresowa emerytura kapitałowa jest finansowana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3a.
(uchylony)
4.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 2
Członek otwartego funduszu emerytalnego nabywa prawo do okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli:
1)
ukończył 60 lat oraz
2)
kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa:
1)
w przypadku śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego;
2)
z dniem poprzedzającym dzień, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego ukończył 65. rok życia;
3)
w przypadku wyczerpania środków zewidencjonowanych na subkoncie.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Porównania: 1 Przypisy: 1
W przypadku gdy członek otwartego funduszu emerytalnego nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 8 prawo do okresowej emerytury kapitałowej pkt 2, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia środki zewidencjonowane na subkoncie przy ustalaniu wysokości emerytury, o której mowa w art. 24 wiek emerytalny i prawo do emerytury pomostowej ust. 1 lub art. 24a przyznanie emerytury z urzędu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...