• Art. 23. - Członkowie eu...
  21.04.2024
Obserwuj akt

Art. 23. eur. rady zakł.


Członkowie europejskiej rady zakładowej, reprezentujący pracowników zatrudnionych w Polsce

1.
Członkowie europejskiej rady zakładowej, reprezentujący pracowników zatrudnionych w Polsce, w liczbie określonej niniejszą ustawą lub ustawą innego państwa członkowskiego, są wyznaczani lub wybierani w trybie określonym w art. 8 specjalny zespół negocjacyjny reprezentujący pracowników polskich zatrudnionych w jednym zakładzie lub art. 9 specjalny zespół negocjacyjny reprezentujący pracowników polskich zatrudnionych w więcej niż jednym zakładzie. Działania niezbędne do wyznaczenia lub wyboru członków europejskiej rady zakładowej podejmuje się w okresie 3 miesięcy od postanowienia, o którym mowa w art. 20 stosowanie przepisów o utworzeniu europejskiej rady zakładowej pkt 1, lub od dnia upływu okresów, o których mowa w art. 20 stosowanie przepisów o utworzeniu europejskiej rady zakładowej pkt 2 i 3.
2.
Kadencja europejskiej rady zakładowej trwa 4 lata.
3.
Członkostwo w europejskiej radzie zakładowej ustaje w przypadkach określonych w art. 12 wygaśnięcie mandatu członka specjalnego zespołu negocjacyjnego i art. 22 skutki zmiany liczby pracowników ust. 3.
Art. 23. Członkowie europejskiej rady zakładowej, repreze... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...