• Ustawa o europejskich rad...
  27.02.2024

Ustawa o europejskich radach zakładowych

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2019.0.1832 t.j. - Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych

Obserwuj akt

Rozdział 10. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.


----------
[Ustawa została ogłoszona 22.05.2002 r. - Dz.U. z 2002 r. poz. 556]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...