• Ustawa o europejskich rad...
  29.02.2024

Ustawa o europejskich radach zakładowych

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2019.0.1832 t.j. - Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych

Obserwuj akt

Rozdział 9. Zmiana w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. poz. 19, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...