• Art. 13. - Rozporządzeni...
  22.06.2021

Ustawa o ewidencji ludności

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2021

Dz.U.2021.0.510 t.j. - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Art. 13. ewid.ludności


Rozporządzenie w sprawie rejestracji cudzoziemców, przekazywania danych między rejestrami i usuwania niezgodności danych

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, różnice w zapisach imion i nazwisk cudzoziemców w różnych alfabetach, a także konieczność zapewnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 decyzja w sprawie wymeldowania osoby, która nie dopełniła obowiązku wymeldowania się ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320), określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców, z uwzględnieniem przypadków szczególnych;
2)
tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców a rejestrem PESEL;
3)
tryb postępowania wyjaśniającego i usuwania niezgodności danych, o których mowa w art. 11 sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców, w przypadku ich stwierdzenia;
4)
sposób zapisu i gromadzenia w rejestrach danych o imionach i nazwiskach cudzoziemców.
Art. 13. Rozporządzenie w sprawie rejestracji cudzoziemcó... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...