• Art. 17. - Organy występ...
  22.06.2021

Ustawa o ewidencji ludności

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2021

Dz.U.2021.0.510 t.j. - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Art. 17. ewid.ludności


Organy występujące z urzędu o nadanie numeru PESEL

1.
O nadanie numeru PESEL z urzędu występują odpowiednio:
1)
kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia - w stosunku do dzieci osób, o których mowa w art. 7 zakres danych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców ust. 1 pkt 1 i 3, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy – w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 zakres danych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców ust. 1 pkt 1 i 3, z wyjątkiem dzieci, o których mowa w pkt 1;
3)
organ wydający polski dokument tożsamości - w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 zakres danych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców ust. 1 pkt 2;
3a)
organ wydający dowód osobisty – w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 zakres danych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców ust. 1 pkt 1;
4)
organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy - w stosunku do osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wskazany w pkt 1-3.
2.
W celu nadania numeru PESEL organy wskazane w ust. 1 przekazują, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane, o których mowa w art. 8 dane gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców pkt 1–9, 11–15 i 22–24a, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, z uwzględnieniem art. 9 zakres danych gromadzonych wobec poszczególnych osób.
Art. 17. Organy występujące z urzędu o nadanie numeru PESEL - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...