• Art. 30. - Dane w formul...
  22.06.2021

Ustawa o ewidencji ludności

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2021

Dz.U.2021.0.510 t.j. - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Art. 30. ewid.ludności


Dane w formularzu zgłoszenia pobytu stałego

1.
W formularzu zgłoszenia pobytu stałego zamieszcza się:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
numer PESEL, o ile został nadany;
3)
datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany;
4)
kraj urodzenia;
5)
(uchylony)
6)
kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
7)
adres nowego miejsca pobytu stałego;
8)
(uchylony)
9)
podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;
10)
nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
11)
adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zameldowania na pobyt stały przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego;
12)
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
13)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
2.
W formularzu zgłoszenia pobytu czasowego zamieszcza się:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
numer PESEL, o ile został nadany;
3)
datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany;
4)
kraj urodzenia;
5)
kraj miejsca zamieszkania;
6)
(uchylony)
7)
adres nowego miejsca pobytu czasowego;
8)
deklarowany okres pobytu;
9)
(uchylony)
10)
podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;
11)
nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
12)
adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zameldowania na pobyt czasowy przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego;
13)
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
14)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
3.
W formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego, składanym w formie, o której mowa w art. 28 formy i tryb dokonania zameldowania na pobyt stały lub czasowy ust. 1 pkt 2, nie zamieszcza się danych, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 9 albo w ust. 2 pkt 10.
Art. 30. Dane w formularzu zgłoszenia pobytu stałego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...