• Art. 39. - Rozporządzeni...
  22.06.2021

Ustawa o ewidencji ludności

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2021

Dz.U.2021.0.510 t.j. - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Art. 39. ewid.ludności


Rozporządzenie w sprawie formularzy zgłoszenia pobytu, wymeldowania oraz wyjazdu z RP i powrotu

1.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu stałego,
2)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu czasowego,
3)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego,
4)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego,
5)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
6)
wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
7)
wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały,
8)
wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy
– uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych oraz sporządzania formularzy i zaświadczeń z wykorzystaniem aktualnych danych z rejestru PESEL.
2.
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób i tryb wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, wskazując grupy żołnierzy objęte obowiązkiem meldunkowym oraz rodzaje obiektów wojskowych, w których ten obowiązek jest wykonywany, uwzględniając potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz ochrony przetwarzanych danych osobowych.
Art. 39. Rozporządzenie w sprawie formularzy zgłoszenia p... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...