• Art. 48. - Warunki udost...
  22.06.2021

Ustawa o ewidencji ludności

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2021

Dz.U.2021.0.510 t.j. - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Art. 48. ewid.ludności


Warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych

1.
Podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 1, dane z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu jednorazowego, uproszczonego wniosku i wyrażeniu przez właściwy organ zgody, o której mowa w art. 51 decyzje w sprawach udostępniania danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:
1)
posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się pomiędzy uprawnionymi podmiotami a rejestrem PESEL, umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres oraz datę ich uzyskania;
2)
posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)
uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
2.
Podmiotom, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 1, które nie posiadają decyzji o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o której mowa w art. 51 decyzje w sprawach udostępniania danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1 pkt 1, dane z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców udostępnia się w sposób określony w art. 47 zakres danych z rejestrów udostępnianych uprawnionym podmiotom w liczbie nieprzekraczającej trzystu danych jednostkowych w roku kalendarzowym.
3.
Na podstawie danych uzyskanych z rejestru PESEL w sposób określony w ust. 1 podmioty, o których mowa w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 1, aktualizują dane w prowadzonych przez siebie rejestrach publicznych niezwłocznie po ich uzyskaniu.
Art. 48. Warunki udostępniania uprawnionym podmiotom dany... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...