• Art. 51. - Decyzje w spr...
  22.06.2021

Ustawa o ewidencji ludności

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2021

Dz.U.2021.0.510 t.j. - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Art. 51. ewid.ludności


Decyzje w sprawach udostępniania danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych

1.
W sprawach o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o których mowa w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej:
1)
wyraża zgodę na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po spełnieniu warunków określonych w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1;
2)
odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych albo cofa zgodę na ich udostępnianie za pomocą urządzeń teletransmisji danych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1.
2.
W sprawach o udostępnianie danych za pomocą teletransmisji danych w drodze weryfikacji, o których mowa w art. 49 udostępnianie danych z rejestru PESEL, minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze decyzji administracyjnej:
1)
wyraża zgodę na udostępnianie danych w drodze weryfikacji, po spełnieniu warunków określonych w art. 46 podmioty uprawnione i tryb udostępniania danych z rejestrów ust. 2 pkt 1 oraz art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1;
2)
odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych w drodze weryfikacji danych albo cofa zgodę na ich udostępnianie w drodze weryfikacji, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 48 warunki udostępniania uprawnionym podmiotom danych z rejestru za pomocą urządzeń teletransmisji danych ust. 1 lub art. 49 udostępnianie danych z rejestru PESEL ust. 2 i 2a.
3.
Decyzja o cofnięciu zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Art. 51. Decyzje w sprawach udostępniania danych za pomoc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...