• Art. 110. fin. publ. - Bu...
  08.02.2023

Art. 110. fin. publ.


Budżet państwa

1.
Budżet państwa określa:
1)
łączną kwotę prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa;
2)
łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa;
2a)
kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa obliczanie wydatków organów i jednostek na dany rok ust. 1 albo art. 112d wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy w czasie stanów nadzwyczajnych ust. 3, oraz kwotę planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa obliczanie wydatków organów i jednostek na dany rok ust. 3;
3)
kwotę planowanego deficytu budżetu państwa wraz ze źródłami jego pokrycia;
4)
łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich;
5)
łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich;
6)
wynik budżetu środków europejskich;
7)
łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa;
8)
łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa;
9)
planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa;
10)
limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
2.
W roku s, o którym mowa w art. 112d wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy w czasie stanów nadzwyczajnych ust. 3, budżet państwa nie określa kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 2a.
Art. 110. Budżet państwa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...