• Art. 112. fin. publ. - Pr...
  17.04.2024

Art. 112. fin. publ.


Przeznaczenie wydatków budżetu państwa

1.
Wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szczególności na:
1)
funkcjonowanie organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów;
2)
zadania wykonywane przez administrację rządową;
3)
subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego;
3a)
subwencje dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
4)
dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego;
5)
wpłaty do budżetu Unii Europejskiej, zwane dalej "środkami własnymi Unii Europejskiej";
6)
subwencje dla partii politycznych;
7)
dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami;
8)
obsługę długu publicznego;
9)
wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 3 pkt 3, 5 i 6.
2.
Z budżetu państwa są finansowane zadania określone w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.
Art. 112. Przeznaczenie wydatków budżetu państwa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...