• Art. 112a[1]. - Dostosow...
  21.04.2024

Art. 112a1. fin. publ.


Dostosowanie fiskalne projektu ustawy budżetowej do prognoz Komisji Europejskiej

1.
W przypadku gdy najbardziej aktualne prognozy Komisji Europejskiej przewidują, że:
1)
wartość relacji wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do produktu krajowego brutto w roku n-1 lub roku n, o których mowa w art. 112aa obliczanie wydatków organów i jednostek na dany rok ust. 1, jest niższa niż -3%, lub
2)
wartość relacji długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do produktu krajowego brutto w roku n-1 lub w roku n, o których mowa w art. 112aa obliczanie wydatków organów i jednostek na dany rok ust. 1, jest wyższa niż 60%
− Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej na rok n, o którym mowa w art. 112aa obliczanie wydatków organów i jednostek na dany rok ust. 1, w którym uwzględnia w kwocie wydatków, o której mowa w art. 112aa obliczanie wydatków organów i jednostek na dany rok ust. 1, dostosowanie fiskalne, które wynosi co najmniej 0,5 punktu procentowego produktu krajowego brutto.
2.
Dostosowanie fiskalne może być niższe niż 0,5 punktu procentowego produktu krajowego brutto, jeżeli wynika to z zaleceń Rady Unii Europejskiej wydanych na podstawie art. 121 polityki gospodarcze Państw Członkowskich jako przedmiot wspólnego zainteresowania ust. 2 lub 4 lub art. 126 nadzór sytuacji budżetowej i wysokości długu publicznego w Państwach Członkowskich ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Art. 112a1. Dostosowanie fiskalne projektu ust... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...