• Art. 132. fin. publ. - In...
  20.04.2024

Art. 132. fin. publ.


Inwestycje finansowane z budżetu państwa

1.
Z budżetu państwa są finansowane inwestycje państwowych jednostek budżetowych.
2.
Z budżetu państwa mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:
1)
agencji wykonawczych;
2)
instytucji gospodarki budżetowej;
3)
innych państwowych osób prawnych, dla których zasady gospodarki finansowej określają odrębne ustawy;
4)
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na podstawie odrębnej ustawy;
5)
w zakresie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym;
6)
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania:
a) własne,
b) z zakresu administracji rządowej;
7)
związanych z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.
3.
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji:
1)
przedsiębiorców - są udzielane z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
2)
związanych z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi - są udzielane z uwzględnieniem kryteriów i trybu określonych w odrębnych przepisach;
3)
w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - są udzielane z uwzględnieniem przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
4.
Do realizacji inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i 3, stosuje się przepisy odrębne.
Art. 132. Inwestycje finansowane z budżetu państwa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...