• Art. 175e. - Raport z pr...
  18.04.2024

Art. 175e. fin. publ.


Raport z przeglądu wydatków (kosztów) jednostek sektora finansów publicznych

1.
Minister Finansów dokumentuje przegląd wydatków, w szczególności po jego przeprowadzeniu sporządza raport w porozumieniu z:
1)
dysponentem części budżetowej, którego wydatki (koszty) podlegały przeglądowi wydatków;
2)
organem nadzorującym jednostkę, której wydatki (koszty) podlegały przeglądowi wydatków;
3)
Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jeżeli uczestniczył w przeglądzie wydatków.
2.
Raport zawiera w szczególności propozycje zmian w zakresie jakości wydatków publicznych oraz wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich wdrożenie.
3.
Raport może zawierać propozycje zmian poziomu lub struktury wydatków publicznych.
4.
Minister Finansów udostępnia raport:
1)
jednostce, której wydatki (koszty) podlegały przeglądowi wydatków;
2)
dysponentowi części budżetowej, którego wydatki (koszty) podlegały przeglądowi wydatków;
3)
organowi nadzorującemu jednostkę, której wydatki (koszty) podlegały przeglądowi wydatków;
4)
Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jeżeli uczestniczył w przeglądzie wydatków.
5.
Podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3, wykorzystują propozycje zmian, o których mowa w ust. 3, przy opracowaniu materiałów do projektu ustawy budżetowej.
6.
Minister Finansów monitoruje wykorzystanie propozycji zmian, o których mowa w ust. 2 i 3.
Art. 175e. Raport z przeglądu wydatków (kosztów) jednoste... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...