• Art. 227. fin. publ. - Za...
  30.09.2023

Art. 227. fin. publ.


Zakres czasowy wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

1.
Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat
budżetowych.
2.
Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Art. 227. Zakres czasowy wieloletniej prognozy finansowej... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...