• Art. 266. fin. publ. - Ob...
  03.02.2023

Art. 266. fin. publ.


Obowiązki informacyjne zarządu jednostki samorządu terytorialnego

1.
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia:
1)
informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze;
2)
informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 wieloletnia prognoza finansowa jednostki, ust. 3;
3)
informację, o której mowa w art. 265 terminy sprawozdań z wykonania planu finansowego niektórych jednostek sektora finansów publicznych, pkt 1.
2.
Zakres i formę informacji, o których mowa w ust. 1, określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 266. Obowiązki informacyjne zarządu jednostki samorz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...